Cici som ble min første utstillinghund. Henne er født under mitt gamle kennelnavn Kelroe`s kennel og hun bor hos forverter her i Kristiansand. Cici er mor til Molly og Mira.